ZIN - novi poziv na broj

Od 01.09.2013. god. promenjeni su pozivi na broj za uplatu naknada Zavodu za izradu novčanica. Račun je ostao isti 980-333-07.

Novi pozivi na broj prema naknadama:

Saobracajna dozvola  -  090901

Registraciona nalepnica  za unutrašnju upotrebu  -  081218

Registraciona nalepnica  za spoljašnju upotrebu  -  081219

Registracione tablice  -  041439

Registracione tablice TX (3 broja)  -  041468

Registracione tablice TX (4 broja)  -  041472

Tablica za motocikle  -  041437

Tablica za mopede  -  041464

Tablice za traktore  -  041466

Tablice za priključna vozila  -  041443