Nova administrativna taksa

Od 15. jula 2013 godine PU Novi Sad počela sa naplatom administrativne takse u iznosu od 2.240,00. Taksa se naplaćuje ukoliko se vrši promena saobraćajne dozvole iz bilo kojih razloga.