Nova cena zelenih kartona

Od 1. juna 2013. godine vozači kojima je potreban zeleni karton će plaćati novu cenu ovog dokumenta. Zeleni karton će koštati od 2000 do 3000 dinara u zavisnosti od osiguravajuće kuće koja ga izdaje.Napominjemo da je zeleni karton za sada potreban vozačima koji putuju za Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu.